Vereniging Zwarte Lichten Astrologie

Astrologie is een werktuig dat zijn waarde slechts ontleent aan hoe astrologen het hanteren, zoals dat ook het geval is met de taal en de dichter. Maar of je nu astroloog bent of niet, de zon (licht en warmte) en de maan (eb en vloed) zijn van levensbelang voor de mens. De zwarte lichten komen aan het licht doordat de zon en de maan in hun ellipsbaan om de aarde heen lopen.  

De zwarte lichten bestaan uit twee kosmische assen: de Zwarte Maan en Priapus en Zwarte Zon en de Diamant. Op hun beurt brengen ook de ellipsbanen van de zwarte lichten iets voort. Zij liggen niet in hetzelfde vlak en zo ontstaat een snijlijn, de as van de maansknopen, waarvan reeds in de klassieke astrologie gebruikt gemaakt werd. Met de uitbreiding van de punten Draak en Beest (die samen de as vormen die vierkant op de maansknopen staat) ontstaat het Knopenkruis. De zwarte lichten en het knopenkruis leveren ongemeen veel informatie, die onmisbaar gereedschap vormt voor de astroloog en uiterst waardevol is om cliënten inzicht te geven.

Om kennis over de zwarte lichten astrologie te delen en te verspreiden, en om de kwaliteit hiervan te waarborgen is in 2011 de Vereniging Zwarte Lichten Astrologie (VZLA) opgericht. Uitwisseling van kennis maken wij mogelijk via het uitbrengen van maandelijkse publicaties voor onze leden en het organiseren van bijeenkomsten en studiemiddagen op het gebied van zwarte lichten astrologie. Tijdens de bijeenkomsten, die twee keer per jaar plaatsvinden, en op de studiemiddagen, zijn ook niet-leden zeer welkom om nader kennis te maken met de zwarte lichten astrologie en onze vereniging.

Om de kwaliteit van de beroepsmatige uitoefening van de zwarte lichten astrologie in de praktijk sterk te maken, krijgen astrologen die bij ons lid zijn de mogelijkheid een speciale toetsingsprocedure te volgen waarmee zij een erkend lidmaatschap van de VZLA kunnen behalen.

 

 

 

Agenda