oktober 2020

23 januari 2021


Studiemiddag VZLA

 

 

Dick van der Mark: "Het Centaurdilemma - Over wijsheid die té groot is voor de menselijke maat".

 

Het werken met de Zwarte Lichten vereist niet alleen een adequate integratie in het geheel van de horoscoop, maar ook een (persoonlijke) visie op de reikwijdte van de gebruikte planeten en punten.

Je zou globaal kunnen zeggen dat de Zwarte Lichten over het transpersoonlijke niveau gaan, de Witte Lichten over de persoonlijkheid. Hoe is de verbinding tussen die twee verschillende bewustzijnslagen? Is het menselijk brein, dat bestaat bij de gratie van conditioneringen, wel in staat om daar boven uit te stijgen?

 

De verbindende schakel wordt gevormd door de Centauren. Evenals Pluto, die zijn vaste plek heeft binnen de Zwarte Lichten astrologie, zijn de Centauren ook niet van ons zonnestelsel en hun elliptische baan is zelfs extremer dan die van Pluto.

Onze helderheid manifesteert zich door de persoon die we zijn heen, maar in de stof worden we ook geconfronteerd en vooral geconditioneerd door onze voorouders. Daarover gaan de Centauren.

 

Over deze verbindende schakels, Cheiron en een beetje over Pholus en Nessus, gaat deze middag.