Vereniging Zwarte Lichten Astrologie

oktober 2020

20 maart 2021


Themadag en ALV, VZLA.

Themadag VZLA en ALV.

 

 

Het thema van de dag is ontwikkeling.

 

Het programma zal verzorgd worden door Marianne Cranston, George Bode en Debby Bolung.

 

De Themadag zal online plaatsvinden, met de volgende kanttekeningen:

1. Op deze zaterdag (20 maart 2021) staat om 10:37 uur de Zon in het Lentepunt (0° Ram).

    Debby Bolung zal daarom over het Lentepunt spreken. (online)

2. Marianne Cranstong: De ontwikkeling van de ziel (online)

3. George Bode zal zelf niet online aanwezig zijn, maar een artikel verzorgen met

    de titel De ontwikkeling in de wereld. Dit artikel zal rond de Themadag worden toegestuurd. (alleen voor leden)

4. Aansluitend aan de Themadag vindt eveneens online de jaarlijkse VZLA Algemene Ledenvergadering plaats.

 

Tijdschema:

13.00 uur — 13.30 uur: Het Lentepunt (Debby Bolung)

13.30 uur — 13.45 uur: pauze

13.45 uur — 15.15 uur: De ontwikkeling van de Ziel (Marianne Cranston)

15.15 uur — 15.30 uur: pauze

15.30 uur — 16.15 uur: Algemene Ledenvergadering

 

Graag aanmelden vóór woensdag 10 maart 2021.

Via info@vzla.nl.

Gratis voor leden, niet leden € 15,00

 

Resumé Debby Bolung. Het Lentepunt.

Zo aan het begin van de Lente lijkt het mij toepasselijk om een astrologische hulptechniek met jullie te delen. Met het Lentepunt wordt 0° Ram bedoeld, maar in deze presentatie wordt het begrip verder uitgebreid naar de 0° posities van de overige hoofdtekens (Kreeft, Weegschaal en Steenbok).

Deze punten in de radix maken bijvoorbeeld dat zaken in de buitenwereld opvallen, maar ook bij het gebruik van de zonneboog (of een ander progressiesysteem) hebben deze punten betekenis als planeten (of andere gevoelige punten) hierop terechtkomen. Ik zal de hulptechniek toelichten aan de hand van een aantal voorbeelden en hoop jullie te inspireren om daarna zelf op onderzoek te gaan.

 

Resumé Marianne Cranston. De ontwikkeling van de Ziel.

Ieder mens loopt zijn eigen unieke pad. Mijn wijsheid ten aanzien van het pad van de Ziel hoeft dus niet jullie wijsheid te zijn. Toch hoop ik aan de hand van mijn levenservaring en kennis op het gebied van spiritualiteit en astrologie jullie inzichten aan te bieden.

De inhoud van de lezing zal zich op 20 maart 2021 uitkristalliseren. Wat onder andere aan bod komt is de samenwerking van Ego en Ziel aan de hand van de Zwarte Lichten, Cheiron, en andere astrologische punten. 

Ook de chakra’s in relatie met de horoscoop geven veel helderheid.

 

Resumé George Bode. De ontwikkeling in de wereld.

De ontwikkeling van de Ziel en de ontwikkeling in de wereld staan niet los van elkaar. Onderdeel van de Ziel is “openen in de mens”, maar op aarde staat de mens in de wereld. En die wereld wordt gesmeed door het tijdsbestek. Zo is er dus continu een tweevoudig proces: enerzijds beperkt het tijdsbestek de menselijke mogelijkheden, anderzijds zorgt de ontwikkeling van de mens voor het overgaan van ene tijdsbestek in het volgende. Deze dialectiek is het centrale thema van mijn artikel.

 

Tot ziens op 20 maart!Agenda