February 2021

26 juni 2021


Studiemiddag VZLA

Zaterdag 26 juni 2021

13:00 – 17:00 uur

 

Deze middag vindt online plaats en wordt verzorgd door Engelien Hanzens.

 

Engelien Hanzens, astroloog:
Ik ben begonnen met de psychologische astrologie in samenhang met transpersoonlijke therapie. Later heb ik me ook meer verdiept in het systemisch werk. Hierbij kwam het volle besef dat alles met alles samenhangt. Niets is toeval, alles gebeurt in samenhang, als je het patroon maar kunt zien. Zo is de spirituele astrologie een onlosmakelijk onderdeel geworden voor mij. Ermee leren leven is een proces wat niet gaat zonder commitment, zonder onzekerheden en je komt gegarandeerd je angsten tegen.
Ik hoop dat ik jullie een stukje kan vergezellen op jullie reis.

Het thema van deze middag is: Leven en werken met de kosmos.

 

Engelien geeft een lezing met aansluitend een workshop in kleine groepjes.

Over de lezing:
Omgaan met spiritualiteit, onze spiritualiteit, leven in het rumoer van alledag, met al onze aardse beslommeringen. Hoe doen we dat?
Bij de meesten van ons komt de helderheid van de zwarte Maan in de schaduw terecht. En niet voor niets. Wij moeten ons handhaven in het aardse. Binnen de aardse kaders van ruimte en tijd wil onze spiritualiteit vorm krijgen. Het vormloze vormgegeven.

Deze online middag is gratis voor leden. Niet-leden betalen €15,-.

Aanmelden graag vóór 22 juni 2021 via contact@vzla.nl.

De kosten voor deze middag kun je overmaken op rekeningnummer NL17ABNA0555494713 t.n.v. VZLA. Na ontvangst van de betaling is je aanmelding definitief.