December 2011

Het levensproces en het parcours van de zwarte lichten (vrij te downloaden)


In het parcours van de zwarte licthen zijn vier stadia te onderscheiden: De Zwarte Maan staat voor het oerbegin, de kosmische moederschoot, ook wel God genoemd. Dit is het concept, the big idea, het paradijs, onze herkomst. Ingevolge de opdracht heen te gaan en ons te vermenigvuldigen bereiken we in Priapus de incarnatie. Het Woord is Vlees geworden. Er is een veelheid van vormen, een oersoep, de uitstorting van de Heilige Geest. Op de Zwarte Zon staan we in pure onschuld met onze handen in het haar. Gesteld tegenover een overdaad aan vormen en mogelijkheden. Wie zijn we en wat doen we hier? Tezelfdertijd is er een vitale drang er iets van te maken, dus krabbelen we op en strompelen voort, bewustzijn verwervend via ervaringen. Op weg naar de Diamant, het eindpunt, waar we de som van ons inzicht inleveren.

Auteur: Duco van Weerlee