Beste leden en belangstellenden. 

 

De Vereniging Zwarte Lichten Astrologie nodigt je uit voor de themadag op

 

Zaterdag 21 mei 2022

10:00 – 17:00 uur

 

Door omstandigheden is de invulling van deze dag wat gewijzigd ten opzichte van de vorige aankondiging.

 

Deze dag vindt LIVE plaats en wordt verzorgd door         Marianne Cranston

                                                                                          Jan Tennebroek

                                                                                          Anja Boom

                                                                                          George Bode

 

Het thema van deze dag is: De Ziel.

 

Na de eerste drie lezingen komt George Bode een nabeschouwing en een aanvulling geven over en op zijn artikel uit 2004 over de Eclipstheorie, gepubliceerd in de Astro Focus van dat jaar. Dit artikel is in december 2021 naar de leden van de VZLA verstuurd.

 

Eclips: crises en mogelijkheden door George Bode

Ik ga een uitleg geven over de eclipsen. Het is een manier van voorspellen om het grotere wereldbeeld en de wereld problematiek in kaart te brengen. En… 90% is waar! Neem bijvoorbeeld de Maya voorspelling van 2012. Dit is dus een soort bewijs.

 

Het pad van de Ziel door Marianne Cranston

Bij Marianne stroomt sinds 1984 astrologie door haar aderen. Door vele studies, zowel op astrologisch als spiritueel vlak en door haar levenservaring - haar zoektocht naar haar unieke kern - heeft zij zich ontwikkeld tot een spiritueel astrologe van niveau die vanuit zuiverheid werkt. Iedere horoscoop is een nieuwe ontmoeting met een bijzonder mens. De horoscoop is een prachtig middel om inzicht te verkrijgen in al jouw mogelijkheden, wensen, behoeften, kwaliteiten en leerstukken. Je diepste drijfveren waar je in je leven door bewogen wordt komen aan de oppervlakte.

 

Marianne:

Ieder mens loopt zijn eigen unieke pad. Mijn wijsheid ten aanzien van het pad van de Ziel hoeft dus niet jullie wijsheid te zijn. Toch hoop ik aan de hand van mijn levenservaring en kennis op het gebied van spiritualiteit en astrologie jullie inzichten aan te bieden.

De inhoud van de lezing zal zich op 21 mei 2022 uitkristalliseren. Wat onder andere aan bod komt is de samenwerking van Ego en Ziel aan de hand van de Zwarte Lichten, Cheiron, en andere astrologische punten. Ook de chakra’s in relatie met de horoscoop geven veel helderheid.

 

De Ziel: een gevleugeld begrip door Jan Tennebroek

Als kind wist Jan dat alles met alles was verbonden, dat had hij eens ervaren door een intense verbinding met een sneeuwvlok. Het enige dat hij wilde worden was wijs. En op het moment dat hij alles zou weten, zou hij ineens, als in een bliksemflits, zijn verdwenen.

Na vele jaren is hij er nog en volgt nog steeds die droom.

Jan heeft een architectuurstudie afgerond aan de universiteit en is werkzaam geweest als architect en projectontwikkelaar in binnen- en buitenland. Hij is een zevental jaren verbonden geweest aan een esoterische school, heeft een opleiding afgerond tot hypno- en regressietherapeut en één jaar een praktijk gerund. Nu is hij werkzaam in een metaalfabriek. Daarnaast geeft hij astrologische consulten.

Ondertussen studeert hij nog steeds. Vanuit zijn innerlijke drijfveer en passie is hij op zoek naar wat alles met alles verbindt, steeds meer wetende dat dat wat hetzelfde is, dat zich in zijn kern bevindt en wellicht hetzelfde is als dat wij ziel noemen en uiteindelijk misschien wel God. Jan: ‘Maar dan schiet ik misschien wel heel erg ver door.’

 

Jan:

In deze voordracht wil ik aan de hand van het unieke werk van een uitgebreid aantal schrijvers een licht laten schijnen op wat we ‘de ziel’ zouden kunnen noemen. Juist het ongrijpbare karakter van de ziel heeft ervoor gezorgd dat er door alle culturen heen in verschillende contexten uiting aan is gegeven.

We maken een reis langs filosofen, sjamanen, helers, mediums, wetenschappers en pioniers op verschillende levensbeschouwelijke culturele inbeddingen om uiteindelijk de link te gaan voelen en te ervaren met wat we vanuit de astrologie op het gebied van de ziel waar zouden kunnen nemen. Denk daarbij aan verschillende scholen van astrologie zoals bijvoorbeeld de esoterische astrologie, de evolutionaire astrologie, de structurele astrologie en psychologische astrologie, waarin de ziel aandacht heeft gekregen.

 

Het innerlijke kind door Anja Boom

Anja is al sinds haar adolescentie geboeid door astrologie. Pas sinds 2009 houdt ze zich hier serieus mee bezig. De reden hiervoor heeft de kosmos eigenlijk afgedwongen. Ze leefde met enorm veel onverwerkte emoties die zijn ontstaan in haar hele vroege kind jaren. De muren die zij om zich heen had gebouwd waren enorm, maar de kosmos vond toch dat het tijd werd om deze af te breken. Haar lichaam gaf dit ook aan door van tijd tot tijd te weigeren dienst te doen. Ze was voortdurend aan het vechten tegen een burn-out, maar was bang de controle helemaal te verliezen. Dit was het moment dat zij zich intensief met astrologie bezig ging houden opzoek naar het waarom. In 2015 is Anja voor het eerst in aanraking gekomen met de zwarte lichten astrologie. Zij heeft de driejarige opleiding gedaan bij Monique Leurink en is zich vervolgens gaan verdiepen in de boeken van George Bode. Uiteindelijk heeft zij haar antwoorden gekregen.

 

Anja:

Onze ziel is, nagenoeg zijn hele aardse leven, op zoek naar genezing. De wonden zitten diep van binnen en zijn als het ware gekerfd in onze ziel. Wonden die ontstaan tijdens ons kind zijn, zaken die we jarenlang wegstoppen achter muren en deuren, die onze emoties tegenhouden, omdat we er nog niet aan toe zijn. Het aangaan van deze zaken kost lef, doorzettingsvermogen en tijd. In deze lezing gaan we op zoek naar deze wonden en het proces van genezing waar we doorheen moeten om te genezen, zodat we onze essentie kunnen bereiken.

 

 

 

Dagindeling:

10.00 – 10.30 uur          binnenkomst met koffie en thee

 

10.35 – 11.30 uur          lezing Marianne Cranston

 

11.30 – 12.00 uur          pauze met koffie en thee

 

12.00 – 13.00 uur          lezing Jan Tennebroek

 

13.00 – 14.00 uur          lunch

 

14.00 – 15.00 uur          lezing Anja Boom

 

15.00 – 15.30 uur          pauze met koffie en thee

 

15.30 – 16.30 uur          presentatie George Bode

 

16.30 – 17.00 uur          tijd voor vragen en discussie

 

 

Deze dag kost €35,00 voor leden. Niet-leden betalen €60,00. Dit is inclusief lunch, koffie en thee.

 

Aanmelden graag vóór 15 mei 2022 via contact@vzla.nl.

De kosten voor deze middag kun je overmaken op rekeningnummer NL17ABNA0555494713 t.n.v. VZLA. Na ontvangst van de betaling is je aanmelding definitief.

 

Locatie: ’t Veerhuis

Zaal ‘Pelikaan’

Nijemonde 4

3434 AZ Nieuwegein

 

Parkeren is gratis.

Openbaar vervoer: tram 60 of bus 74 vanaf Utrecht CS (uitstaphalte ‘t Veerhuis).

 

Aanmelden graag vóór 15 mei 2022 via contact@vzla.nl

De kosten voor deze middag kun je overmaken op rekeningnummer NL17ABNA0555494713 t.n.v. VZLA. Na ontvangst van de betaling is je aanmelding definitief. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur VZLA