Astroloog en Horoscoop

De astroloog maakt een tekening van de hemel zoals die er vanaf een bepaalde plek (geboorteplaats) op een specifiek moment (geboortedag en -tijd) uitziet. Dat levert de individuele horoscoop op. Deze kan betrekking hebben op alles wat zich dan op die plek afspeelt: de geboorte van een mens, de oprichting van een bedrijf, of het stellen van een vraag wat repectievelijk een geboortehoroscoop, een uurhoekhoroscoop en een vragenhoroscoop oplevert. Misschien een wat vreemd onderscheid, want horoscoop betekent letterlijk 'uurhoek'.

De astroloog werkt met planeten, die functies (werzame principes) aangeven, met dierenriemtekens, die zowel de sferen aangeven waarin de planeten opereren als de principes van waaruit dat gebeurt (zie 'Dierenriemtekens en -beelden'). Daarnaast bevat een horoscoop zgn huizen, die ontstaan door de zodiak op de plaatselijke horizon te projecteren. Dat levert, analoog aan het aantal tekens, de twaalf huizen van de horoscoop op, die de concrete levensgebieden vertegenwoordigen. De miljoenen mgelijkheden die er al waren door de planeetposities in de tekens en hun connecties (zie 'Planeten en hun stelsel'), worden erdoor verveelvoudigd en gaan over in miljarden. En dan zijn er nog de werkzame hoekverhoudingen (aspecten) tussen de planeten, hierboven connecties genoemd, die functies, sferen, principes en levensgebieden met elkaar verbinden.

Nu is het niet zo dat alle horoscoopfactoren even sterk werken. Gelukkig maar, anders zou de jungle van verbanden ondoordringbaar zijn en zelfs de intuïtie doen sneuvelen. Vooral de meest dominante en de zwakste factoren kleuren in eerste instantie het profiel van de horoscoop. Vandaar dat de astroloog hun onderlinge verschillen tracht te wegen, en daarom vroeger 'sterrenwichelaar' heette. Op die wijze probeert hij een beeld te krijgen van de brandpunten van de horoscoop. Welke levensgebieden staan centraal? Wat zijn deze met de meeste kans van slagen te overwinnen? Pas daarna volgt een door het wichelen genuanceerde interpretatie, de vertaling in taal. Op die manier draagt de astroloog perspectieven aan om wat ervaren en beleefd is zo bewust mogelijk te doorlopen. Voor de goede astroloog is de horoscoopduiding nooit meer dan een second opinion; de cliënt is en blijft de deskundige bij uitstek van zijn eigen leven.

Keer terug naar 'Astrologie'.