Doelstellingen

Bij oprichting streeft de VZLA naar promotie, kennisuitbreiding, toepassing en onderzoek van de Zwarte Lichten en structurele astrologie en staat zij tevens open voor nieuwe vormen van astrologie met als doel deze tot integraal onderdeel van de astrologie te maken.

De vereniging streeft naar kwaliteitsbewaking en ontwikkeling op dit gebied.

Het is mogelijk voor leden om een beroepserkenning te krijgen voor de Zwarte Lichten en structurele astrologie d.m.v. toetsing zoals beschreven in de toetsingsvoorwaarden.

Het bevorderen van onderling contact, uitwisselen en kennis wordt nagestreefd via uitgebreide digitale informatie, een eventuele bibliotheek en bijeenkomsten.

Zij staat open voor samenwerking met andere astrologische vakverenigingen en iedereen die belangstellend is.