Het bestuur

  Anja Boom Voorzitter, PR anja@vzla.nl
  Karin Boel  Secretaris

karin@vzla.nl

Tineke Geuzebroek Jan Tennebroek Penningmeester            

jan@vzla.nl

 

Janny Glijnis Janny Glijnis Vice voorzitter, Webbeheer

janny@vzla.nl

  Debby Bolung Bestuurslid, Redactie

debby@vzla.nl

George Bode George Bode Bestuurslid Tel: 020-6253387
 
Marja de Wit Marja de Wit In memoriam  
Peter Delahay Peter Delahay In memoriam