Lidmaatschap

De Vereniging Zwarte Lichten Astrologie kent twee soorten lidmaatschap, namelijk het standaard lidmaatschap en het gecertificeerd lidmaatschap.

Het standaard lidmaatschap is voor iedereen toegankelijk (geen eisen!!), daar wij van mening zijn dat onze vereniging alleen interessant is voor die werkelijk geïntereseerd zijn in de zwarte lichten en aanverwante stromingen en hun kennis hierin willen ontwikkelen. Kosten €50,= per jaar.

Het gecertificeerd lidmaatschap wordt toegekend aan diegenen die een toetsing hebben gedaan waaruit blijkt dat de kandidaat over de volgende vaardigheden beschikt:

De gecertificeerde leden worden vermeld op de site en mogen hun activiteiten profileren. Kosten €55,= per jaar. Voor meer informatie over de toetsing zie toetsingsvoorwaarden.

Beiden lidmaatschapsvormen hebben toegang tot het besloten gedeelte van onze website. 

Wilt u alleen op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten, stuur dan een mail met dit verzoek naar contact@vzla.nl.